Irländskt bolag vid internationella affärer

Har du internationella kunder?

Valet av företagsform bör göras med utgångspunkt av dina specifika affärsbehov, ett Irländskt Ltd bolag erbjuder flera fördelar som kan vara attraktiva för internationella företagare. Från låga skatter och tillgång till EU:s inre marknad till ett företagsvänligt juridiskt system, är det lätt att se varför så många företag väljer denna väg.

Finns flera fördelar med att använda ett Irländskt Limited även som svensk företagare när du gör affärer med länder i eller utanför Irland.

Låga företagsskatter

Irländsk lagstiftning erbjuder en av de lägsta företagsskatterna i Europa, med en statlig företagsskattesats på bara 12,5%.
Fördelaktig för företag som vill optimera sina vinster.

Fördelaktigt för Holdingbolag

Irländsk lagstiftning är särskilt fördelaktig för holdingbolag, med förmånliga skatteregler som kan minimera beskattningen av utdelningar och kapitalvinster.

Starkt regelverk

Irland har ett starkt och stabilt affärs- och juridiskt system som är byggt på engelsk common law. Detta gör det enkelt för utländska företag att förstå och navigera i den juridiska byråkratin.

EU-medlemskap

Irland är en medlem av Europeiska unionen, vilket innebär att Irländska bolag har tillgång till EU:s inre marknad. Detta kan underlätta handel och affärsverksamhet med andra EU-länder, samt ge tillgång till diverse EU-program och finansieringsmöjligheter.

Lätt att starta och driva

Att starta ett Irländskt Limited är relativt enkelt och tar inte mycket tid, vilket kan vara en stor fördel för dem som vill komma igång snabbt.
De årliga rapportkraven inte lika betungande som i många andra länder.