Krav att starta Irländskt Ltd bolag

Detta är kraven för registrering av IE Ltd

Private Company Limited by Shares

1. Styrelseledamöter & Aktieägare & Sekreterare

Krav 1 vid registrering av Irländskt bolag:
Minst två styrelseledamöter, en sekreterare och en aktieägare, du kan vara både (Company Director (VD) och aktieägare).
Minst en av två eller flera Company Director måste vara bosatt inom EU.
Inga begränsningar för antalet Company Directors eller aktieägare i ett Irländskt.
Även ett utländskt bolag kan äga ett IE LTD, ex; ett UK LTD, SE AB osv.
* Bolagssekreterare ingår i vårt bolagspaket!

2. Bolagsadress i Irland

Krav 2 vid registrering av Irländskt bolag:
Alla Irländska Ltd bolag måste ha en registrerad bolagsadress i Irland, kallas för Registered Office.
Adressen gäller i första hand gentemot myndigheter, bank osv
* Bolagsadress i Irland ingår i vårt bolagspaket!

3. Aktiekapital från 1 EUR

Krav 3 vid registrering av Irländskt bolag:
Vår rekommendation är att man har 100 EUR i aktiekaptial.
Beloppet behövs inte betalas in vid registrering, räcker att man har det på sitt bankkonto.
Man kan när som helst höja sitt aktiekapital

Sammanfattning