Varför öppna ett bolag i Irland?

Irland ligger på tio i topp listan att starta bolag i.
Irländska Ltd bolag, (motsvarighet till AB), i Irland betalar endast 12,5% i bolagsskatt.
Irland är en medlemsstat i EU Europeiska Unionen. Eurovaluta, ingen växlingsavgift vid handel med de flesta EU-länderna

Optimera vinsten

Många svenskar (och andra länder) har valt att öppna ett irländskt Limited, Ltd, bolag av flera anledningar.
Irland har en låg bolagsskatt, detta ger företagare möjlighet till att optimera sin vinst.
För svenskar som vill utöka sin verksamhet internationellt kan ett irländskt bolag vara en strategisk lösning, särskilt med tanke på dess position som en plattform för globala affärer.
Dessutom ger ett irländskt Ltd bolag tillgång till den stora europeiska marknaden tack vare Irlands medlemskap i EU, vilket innebär fri handel och fördelaktiga handelsvillkor för internationella företag.

Företagsvänligt klimat i Irland

Det företagsvänliga klimatet i Irland är också ett lockande drag, med en effektiv och pålitlig rättslig ram för företagande, vilket gör det smidigt för svenskar att etablera och driva sina verksamheter.
Att ha ett irländskt bolag ger också en positiv internationell image och trovärdighet för företaget, då Irland ofta anses vara en pålitlig och professionell jurisdiktion för företagsetablering.
Förutom skattefördelar och tillgång till marknader, ger ett irländskt Ltd bolag även tillgång till en välutbildad arbetskraft, vilket kan vara avgörande för att rekrytera kvalificerad personal.

Enkel att öppna bolag

Flexibiliteten och enkelheten i att registrera ett irländskt Ltd bolag kan också vara attraktivt för företagare som vill snabbt komma igång med sin verksamhet. En annan fördel är att språket inte utgör någon barriär, då engelska talas i Irland, vilket underlättar kommunikationen för svenskar och andra internationella företagare.
Ett irländskt Limited bolag är en lösning för många svenskar på grund av dess förmånliga skattelättnader, tillgång till den europeiska marknaden, företagsvänliga klimat och internationella image. Denna kombination av fördelar kan göra Irland till ett attraktivt mål för företagare som söker expansion och tillväxt.

Uppehållstillstånd, permanent vistelse, Irland

Den som är intresserad av att starta ett företag på Irland kan ansöka om särskilda investerarvisum, som ger tillfälligt uppehållstillstånd och en väg till en permanent vistelse.