Verksamhetsbeskrivning NACE kod

Verksamhetsbeskrivningen måste uppges

Vid registrering ska man uppge en verksamhetsbeskrivning, vad bolaget ska arbeta med, produkter, tjänster osv.
Du kan uppge mellan 1 – 4 NACE koder!

NACE koder

National Association of Corrosion Engineers International (NACE)
Verksamhet för Irländskt Ltd bolag skrivs i NACE koder, 4 siffror

Du kan välja mellan en till fyra NACE koder
ETC = Et Cetera | N.E.C. = Not Elsewhere Classified

Öppna, eller ladda ner NACE koder i PDF!
Välj den eller de koder som passar bäst för verksamheten.
I behov av hjälp?
Innan vi registrerar bolaget kan vi leta upp passande kod(er)!

Registrera IE LTD

Registreringstid?

Upp till fem dagar!
Allt beroende på hur snabbt du kommer in med begärda dokument!