Republiken Irland

Många företag har placerat huvudkontor i Irland på grund av låga skattenivåer, 12,5%

Irland | Eire | IE

Huvudstad i Irland är Dublin | Valuta = Euro | Språk = Engelska
Idag är Irland en konstitutionell republik som styrs som en parlamentarisk demokrati med en vald president som fungerar som statsöverhuvud.
Republiken Irland är ett ”mycket högt utvecklat” land med världens tredje högsta Human Development Index (2018).
Landet är högt rankat för sin pressfrihet, ekonomiska frihet och demokratiska och politiska frihet.
Irland är medlem i Europeiska unionen, Eurosamarbetet, Europarådet, Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, Världshandelsorganisationen och Förenta nationerna.

Irland (Iriska: Éire, engelska: Ireland) är en stat i Europa som upptar cirka fem sjättedelar av ön Irland, som delades 1921.
Den delar sin enda landgräns med Nordirland, en del av Storbritannien, på den nordöstra delen av ön.
Staten omges annars av Atlanten, med Keltiska sjön i söder, Sankt Georgskanalen i sydost och Irländska sjön i öster.

Irland har låg skattenivå | 12.5%

Republiken Irland är idag ett land med en kunskapsbaserad industri.
Många företag har placerat huvudkontor i Irland på grund av låga skattenivåer.
Amerikanska bolag har i regel sin Europeiska bas i Irland.
Många europeiska företag har också etablerat sig i Dublin.