Starta Filial med Irländskt Ltd som moderbolag

SUF = Svensk Utlandsregistrerad Filial

Innehållsförteckning

Filial en företagsform sedan 1999

Filialen är en företagsform som innebär att ett utländskt företag (ditt Irländska Ltd bolag) bedriver näringsverksamhet i Sverige genom ett avdelningskontor med självständig förvaltning.
Ditt Irländska Ltd får bara ha en Filial i Sverige, men du kan även öppna Filial, branch, i flera länder. 
Filialen lyder under svensk lag och svenska myndigheters beslut när det gäller rättsförhållanden som uppkommer i samband med verksamheten i Sverige. Filialen har inget eget aktiekapital, utan dess tillgångar och skulder är en del av det Irländska moderbolagets totala förmögenhetsmassa.
Filialen måste ha en svensk adress!

Namnet på filialen skyddas i hela landet.

Företagsnamn och verksamhet för filial
När du anmäler filialens namn och verksamhet till Bolagsverket, då granskar de namnförslaget så att det skiljer sig från andra företagsnamn och varumärken inom liknande branscher.
Du har skydd för Filialnamnet för den verksamhet som du har registrerad.
För att BV ska kunna bedöma om de kan godkänna ett namnförslag måste du därför beskriva verksamheten.
Svenskt registreringsbevis
BV utfärdar ett registreringsbevis med organsiationsnummer osv. för Filialen

Verkställande direktör (VD)

Filialen måste ha en VD eller en vice VD (kan vara du själv) som ska sköta verksamheten i Sverige.
Det är moderbolaget som utser en VD. VD:n ska anmäla filialen för registrering till Bolagsverket.

Bokföring och årsredovisning
Filialen ska ha en egen bokföring som ska vara skild från det Irländska bolaget.
Filialen kan ha sin redovisningsvaluta i svenska kronor eller i euro.
Vid nybildning av filialer godkänns tillåtna brutna räkenskapsår utan Skatteverkets tillstånd.
Vill du ändra räkenskapsåret från kalenderår till brutet räkenskapsår eller från ett brutet räkenskapsår till ett annat brutet räkenskapsår måste du ha tillstånd från Skatteverket. Tillstånd krävs inte för att ändra från brutet räkenskapsår till kalenderår.

Verkställande direktör (VD)

Filialen måste ha en VD eller en vice VD (kan vara du själv) som ska sköta verksamheten i Sverige.
Det är moderbolaget som utser en VD. VD:n ska anmäla filialen för registrering till Bolagsverket.

Bokföring och årsredovisning
Filialen ska ha en egen bokföring som ska vara skild från det Irländska bolaget.
Filialen kan ha sin redovisningsvaluta i svenska kronor eller i euro.
Vid nybildning av filialer godkänns tillåtna brutna räkenskapsår utan Skatteverkets tillstånd.
Vill du ändra räkenskapsåret från kalenderår till brutet räkenskapsår eller från ett brutet räkenskapsår till ett annat brutet räkenskapsår måste du ha tillstånd från Skatteverket. Tillstånd krävs inte för att ändra från brutet räkenskapsår till kalenderår.

Blir man dubbelbeskattad?

Du betalar ingen skatt om moderbolaget inte bedriver någon verksamhet i Irland!
Du behöver inte ha någon verksamhet i det Irländska bolaget.
Du kan välja att endast ha verksamhet i Filialen.
Du blir således aldrig dubbelbeskattad!

Tre steg för att registrera filialen

Irländska bolaget kan ha ett namn och Filialen ett annat namn. BV:s avgift 2,500 kr
Om Filialen eller moderbolaget byter/bytt namn, då ska detta anmälas. BV:s avgift 800 kr

  1. Registrera det Irländska bolaget, som blir moderbolag till filialen, SUF bolaget
  2. Moderbolaget, det Irländska bolaget fyller i och skickar blankett nr: 887, bolagsdokument och konkursfrihetsbevis (Good Standing) till Bolagsverket som registrerar Filialen
  3. Nu kan Filialen ansöka om F-skatt, moms, bankkonto osv.

Tjänsteföretag med tillfällig verksamhet i Sverige

Ett utländskt företag inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som levererar tjänster som beskrivs i EG:s tjänstedirektiv behöver inte registrera en filial i Sverige. Det gäller om företaget endast tillfälligt bedriver näringsverksamhet i Sverige.

Filialer i Norden

Danmark = DUF | Norge = NUF | Sverige = SUF
1999 beslöts det att ett moderbolag kan registrera en Filial i ett annat land
Banker som driver verksamheten i Sverige med Svensk Filial
Bl. a. Santander Bank – Nordea Bank – Den Norske Bank (DNB) – Danske Bank och HSBC Continental Europe Bank, Sweden Filial.

Besök gärna BV:s eminenta sida, sök på filial